Team
close

Edith Kroese

Managing Director

Van goede intenties naar sturen op impact
Om werkelijk een verschil te maken is het van belang dat organisaties vanuit impact gaan denken en daarop sturen. Daarbij is het essentieel dat zij hun maatschappelijke toegevoegde waarde concreet maken en meten. Dit is waar Edith in gelooft, en daarom richtte zij in 2009 Avance op. Als directeur draagt zij zorg voor de strategische ontwikkeling van Avance, zodat we maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk kunnen helpen bij het zichtbaar maken én optimaliseren van hun impact.

Onderzoek en advies
Edith heeft meer dan vijftien jaar (internationale) ervaring met adviestrajecten en impactonderzoek voor (sociale) ondernemingen, goede doelen, overheidsinstanties en impactfinanciers. Waaronder bijvoorbeeld Stichting DOEN, PLAN Nederland en de Gemeente Amsterdam.

Expertise delen
In 2018 zette Edith de opleiding Impactmanagement op. Hierin deelt zij als hoofdopleider actief haar expertise om het managen op impact duurzaam te verankeren binnen organisaties. Daarnaast behaalde zij een Master in Change Management bij het SIOO.

Buiten Avance
is Edith toezichthouder bij Stichting War Child. In haar vrije tijd is ze fanatiek op het voetbalveld en fervent documentaire liefhebber.

Mail: edith@avance-impact.nl

Edith Kroese

Managing Director

close

Jacoline Plomp

Senior Impact Expert

Sturen op optimale impact
Organisaties die zicht hebben op wat er door hun toedoen verandert, kunnen sturen op het behalen van optimale maatschappelijke impact. Daarom zet Jacoline zich als Senior Impact Expert in voor het ontwikkelen en versterken van impactmonitoring en -management.


Concreet maken, meten en sturen
Jacoline heeft veel ervaring in adviseren van fondsen, goede doelen organisaties en overheden in impact meten en optimaliseren. Zo begeleidde ze onder meer de Provincie Brabant, de Regiobank, de SER, het Oranjefonds en vele anderen in het concreet maken, meten en sturen op hun impact. Hiervoor ontwikkelde ze impactmonitoringsystemen en een impactgerichte criteria voor het bestedings- en investeringsbeleid.

Hierbij weet Jacoline als geen ander mensen binnen organisaties mee te krijgen in het impactdenken. Ze is een steengoede facilitator die groepen begeleidt van ideeën naar de ontwikkeling van effectieve besluiten.

Achtergrond
Jacoline is socioloog en heeft meer dan 15 jaar ervaring in uiteenlopende organisaties in binnen- en buitenland, van multinational tot NGO. Zo woonde ze in oost-Afrika waar ze het regiokantoor Solidaridad Eastern and Central Africa Expertise Center (SECAEC) heeft gemanaged.

Buiten Avance
Is Jacoline dol op zeilen, lange avonden met vrienden en een goed glas wijn.
 

Jacoline Plomp

Senior Impact Expert

close

Donatien de Graaff

Senior Impact Expert

Vergroten van toegevoegde waarde
Een sociaal rechtvaardige wereld, daar wil
Donatien aan bijdragen. Daarom zet zij zich als Senior Impact Expert in voor het onderzoeken en vergroten van de toegevoegde waarde van purpose-driven organisaties. Dit doet zij voor NGO’s, zoals Simavi en VluchtelingenWerk Nederland en sociale ondernemingen zoals bijvoorbeeld Refugee Company. Daarnaast ondersteunt ze ook initiatieven binnen de culturele sector zoals de Impactmakers en de campagne rondom de documentaire Goede Buren.   

Onderzoeker en facilitator
Donatien
is sociaal psycholoog en een ervaren impact onderzoeker en groepsfacilitator. Ze is vertrouwd met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken, variërend van quasi-experimenteel ontwerp tot exploratieve, beschrijvende studies en actie-onderzoek. Onderzoek is voor haar nooit een doel op zich, maar altijd een middel om methodieken te versterken en meerwaarde inzichtelijk te maken. 

Achtergrond
Donatien
heeft meer dan 15 jaar gewerkt binnen internationale samenwerking. Ze woonde en werkte in Burundi waar ze voor War Child een child protection programma opzette en daarnaast heeft ze ook veel kortere opdrachten uitgevoerd in andere delen van Afrika, het Midden-Oosten en Centraal Azië.  

Buiten Avance
Gaat ze het liefst de zee op. Ze
zeilde met haar gezin de Altlantische oceaan over naar Suriname en de Carieb, gedurende een zeiltocht van 2 jaar. 

Donatien de Graaff

Senior Impact Expert

close

Dani Bender

Impact Specialist

Systeemverandering
Om een duurzame, eerlijke wereld te realiseren is systeemverandering nodig. Steeds meer organisaties zetten zich hier vanuit verschillende
invalshoeken voor in. Dani is als Impact Specialist gedreven om deze organisaties strategisch te ondersteunen om hun toegevoegde waarde te optimaliseren en systeemverandering aan te jagen.

Passie en specialisatie
Dani is antropoloog en behaalde zijn master in International  Development Studies,  met  een  specialisatie in  kinderrechten. Hij heeft een passie voor praktijkgericht onderzoek en is gespecialiseerd in Planning, Monitoring, Evaluation en Learning.  

Praktisch sturen op impact
Dani kan als geen ander organisaties helpen hun ambitieuze plannen te vertalen in heldere interventies en impact doelen. Mét heldere indicatoren
en instrumenten om te monitoren en sturen op impact. Zo werkt hij aan evaluaties en het opzetten van M&E systemen voor NGO’s zoals  SOS kinderdorpen, UNICEF en Plan Nederland  Dani heeft daarnaast veel ervaring met impactfondsen en adviseerde onder meer de Rabobank Foundation, Kansfonds en Stichting DOEN over hoe zij impact konden meten en vergroten. 

Buiten Avance
Is  Dani  fervent  lezer,  jongleur  en  een  tikje  nieuwsverslaafd.

Dani Bender

Impact Specialist

close

Lizzy Eilbracht

Senior Impact Specialist

Sociale impact
Van goede intenties naar concrete sociale impact, daar zet Lizzy zich vol enthousiasme voor in.  Als
Impact  Specialist adviseert zij daarom sociaal ondernemers, maatschappelijke  initiatieven  en  impactfinanciers  in  het  meten  en  optimaliseren  van  hun  toegevoegde  waarde. 

Achtergrond
Haar achtergrond ligt in de pedagogische wetenschappen en sociologie. Zij studeerde in de
VS,  Istanbul en Utrecht. Als onderzoeker en adviseur  hield  zij  zich enerzijds bezig met vraagstukken  rond  culturele  integratie  binnen  het  onderwijs  en anderzijds met private  sectorontwikkeling  in de ontwikkelingssamenwerking.   

Specialisatie
Lizzy is gespecialiseerd in zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden en het
opstellen  van  maatschappelijke  businesscases  om  sociale  impact  concreet  te  maken. Daarnaast is zij gekwalificeerd in de Social Return on Investment (SROI) methode. Lizzy begeleidde onder  meer  Resto VanHarte en  Present Nederland in  hun  impactonderzoek en  zette  impactmanagementsystemen  op  voor  onder meer het Oranje Fonds.

Buiten Avance
Wandelt
  Lizzy  ‘s  avonds  graag  door  de  binnenstad  van  Utrecht, dromend  over  haar  volgende  reisbestemming  naar  een  van  haar  favoriete  Balkan  of  Amerikaanse  landen. 

Lizzy Eilbracht

Senior Impact Specialist

close

Kati Oudendijk

Impact Specialist

Duurzame handel
Eerlijke en duurzame internationale handel, dat zou volkomen normaal moeten zijn, vindt Kati. Met die focus zet zij zich
in voor het analyseren en vergroten van de impact van NGO’s, sociaal ondernemers en allianties die werken aan capaciteitsopbouw en lobby & advocacy.  

Onderzoek
Kati is een kei in kwantitatie
ve onderzoeksmethoden, bij voorkeur in een mixed method design aangevuld met diepte interviews en focus groups. Ze heeft een onderzoeksmaster Internationale Ontwikkelingsstudies en veel ervaring met onderzoek in ontwikkelingslanden.

Internationale focus
Als Impact Specialist
voerde ze verschillende evaluaties uit voor onder meer Fair Wear Foundation, UTZ / Rainforest Alliance en Tony’s Chocolonely. In deze opdrachten evalueerde ze onder meer sectorverandering, arbeidsomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden en duurzame handel. Voorheen deed ze voor verschillende organisaties veldonderzoek in Oeganda, Ghana en Burkina Faso. Hierbij richtte ze zich op duurzame handel van landbouwproducten, met name cacao, en implementatiemodellen voor NGO-projecten. 

Buiten Avance
Haar internationale focus heeft Kati ook b
uiten Avance, ze is namelijk gek op verre reizen maken. Daarnaast is fanatiek volleybalster en bezoekt graag een goed concert.

Kati Oudendijk

Impact Specialist

close

Jet Langerak

Impact evaluator & Communications manager

Binnen Avance:
Analyseert Jet een breed scala aan groene, sociale en creatieve projecten van innovatieve voorlopers. Ze evalueert hun voortgang en toegevoegde maatschappelijke waarde.

Daarnaast schrijft en verspreidt Jet impactvolle verhalen over Avance en haar opdrachtgevers. Zo laten we samen zien hoe maatschappelijke waarde in uiteenlopende organisaties centraal kan staan en serieus gemanaged wordt.

Achtergrond:
Jet is socioloog en vastberaden om met haar kennis bij te dragen aan een duurzamere en eerlijkere wereld. Voor de afstudeeropdracht van haar master, die ze volgde aan de UvA, ging ze naar Oeganda om onderzoek te doen naar de interculturele samenwerking bij een Nederlandse sociale onderneming. Ze analyseerde daar HRM uitdagingen en ontwikkelde een beleidsadvies waar westerse ondernemers in Oost-Afrika baat bij hebben.

Tussen haar bachelor, die ze volgde in Groningen, en master in heeft ze in Rwanda aan de wieg gestaan van het Nederlandse eerlijke modemerk Afriek. Hier kreeg ze de kans om mee te helpen met het opzetten van de productieketen in Kigali.

Buiten Avance:
Verzamelt ze verhalen in boeken, gedichten en fotografie. Daarnaast ondersteunt ze de Filmhallen als sustainability coach en is daar tevens vaak te vinden als bezoeker.

Jet Langerak

Impact evaluator & Communications manager

close

Simone de Wit

Impact Consultant

Sociale inclusie
Een wereld waarin iedereen meedoet, mensen zich positief met elkaar verboden voelen en waarin gezond en duurzaam gedrag de norm is. Daar maakt Simone zich sterk voor. Als Impact Consultant ondersteun
t zij daarom sociale ondernemingen en fondsen die zich inzetten voor bijvoorbeeld sociale inclusie en participatie. Dit deed zij onder meer door Het  Impactpad  te  ontwikkelen, een tool   waarmee  sociaal  ondernemers  kunnen  groeien  in  het meten van hun  impact. Daarnaast begeleidde ze een groot aantal organisaties in de praktijk, waaronder het Oranje Fonds, VluchtelingenWerk NL, GameChangers Academy, Rederij Kees en SIDN.   

Achtergrond
Simone is sociaalpsycholoog en deed voor haar masterthes
is onderzoek naar de evolutionair psychologische mechanismen achter duurzaam gedrag. Zij is een praktische onderzoeker en bovendien ondernemend. Als het aan Simone ligt blijft het niet bij alleen onderzoek, daarom gaat ze graag als facilitator actief met ondernemers aan de slag in impactworkshops en trainingen 

Buiten Avance
I
s Simone actief bij Stichting SOB waar zij taalonderwijs geeft aan nieuwkomers in Amsterdam. Ze zoekt haar ontspanning in het lezen van een goed boek en maakt graag een lange wandeling. Haar droom is Europa te verkennen in een surfersbusje. 

Simone de Wit

Impact Consultant

close

Robert Zwiers

Impact Specialist

Toegankelijk impactmeten
Om de betekeniseconomie te realiseren, is het essentieel dat
organisaties zicht hebben op hun maatschappelijke impact. Daarom zet Robert zich ervoor in impactmeten toegankelijk te maken. Dit deed hij onder meer door het medeontwikkelen van Het Impactpad voor sociaal ondernemers. Daarnaast zet hij voor diverse organisaties impactmetingen op en evalueert hij de uitkomsten, resulterend in heldere aanbevelingen om optimale impact te behalen 

Strategisch advies
V
oor strategisch impactadvies is Robert de aangewezen persoon. Na het afronden van een MSc Business Studies met een focus op Sustainabilty, bouwde hij 5 jaar ervaring op als strategisch adviseur op het snijvlak van management, MVO en communicatie. Inmiddels is hij ook gediplomeerd impactmanager. Met zijn analytisch sterke blik adviseert hij als Impact Specialist diverse organisaties, zoals de Regiobank, het Oranje Fonds, Fonds Nuts Ohra (FNO) over het bewijzen, vergroten en communiceren van hun impact.  

Buiten Avance
Heeft Robert culinaire ambities, is hij altijd op zoek naar de meest bijzondere platen om zijn vinylcollectie mee uit te breiden en is hij dol op verre reizen maken.  

Robert Zwiers

Impact Specialist

close

Joanne Pieterse

Impact Consultant

Impactgericht werken
Wat werkt wél en wat werkt níet bij impactgericht werken? Joanne is gedreven organisaties te helpen bij deze vraag, zodat zij beter kunnen sturen op het vergroten van hun impact. Dit doet ze voor. en vooral samen met, verschillende soorten organisaties waaronder de Provincie Brabant, het IDFA en Cordaid.  Hierbij richtte ze zich op thema’s als  veerkracht,  arbeidsparticipatie  en  mensenhandel. 

Onderzoek
Joanne richtte zich in haar studie vanuit ontwikkelings- en bedrijfseconomie op de
agri-sector. Tijdens haar studie deed ze onder meer onderzoek naar value chain finance in Ethiopië en voerde ze een impactstudie uit in Mozambique. Joanne is een kei in het analyseren van grote sets aan data en het geven van impactworkshops aan initiatieven 

Buiten Avance
Is Joanne vaak te vinden in haar eigen moestuin en probeert ze haar katten te leren geen vlinders en bijen te vangen (lage impact). 

Joanne Pieterse

Impact Consultant

close

Willemijn van Dijk

Impact Office and Operations Manager

Talent
Een eerlijke en sociale wereld waarin ieders talent tot zijn recht komt, daar zet Willemijn zich voor in. Dit doet zij als betrokken impact office en operations manager dan ook voor het Avance team. Zij zorgt voor gestroomlijnde interne werkprocessen, op zowel operationeel gebied als in het personeelsbeleid.  

Lekker werken
Willemijn studeerde Business Administration en is Avances organisatorische spil in het web. Zij weet in de complexe processen orde en structuur te creëren, waarbij ze zowel inhoud als de operationele realisatie in het oog houdt. Met haar analytische en planmatige aanpak ontwikkelt ze prettige werkprocessen waardoor het hele team lekker kan werken! Daarnaast stond zij aan het roer van de ontwikkeling van ons interne groeipad, waardoor alle Avance medewerkers hun eigen talenten ten volle kunnen ontwikkelen.
 

Achtergrond
Willemijn heeft veel ervaring met het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën. Dit deed zij onder meer als lid van het managementteam van een uitzendorganisatie. Maar ook binnen haar eigen onderneming Borrelplateau, waar ze vele bedrijven van lokale, biologische borrelhappen heeft voorzien.
 

Buiten Avance
krijgt ze energie van sporten en haar mooie gezin. Ze zoekt ontspanning op de
yogamat of met een goed boek in de zon. 

Willemijn van Dijk

Impact Office and Operations Manager

close

Sharif Rabbae

Impact Consultant

Creatieve impact
Een sociale én creatieve wereld. Sharif is vastbesloten bij te dragen aan de realisatie hiervan. Daarom zet hij zich in om de impact van NGO’s en sociale ondernemingen te meten. Op basis daarvan adviseert hij in hun strategieontwikkeling om zodoende hun impact te maximaliseren. Hij werkt bijvoorbeeld samen met documentaire –en theatermakers om de impact van verhalen en campagnes te onderzoeken.  

Achtergrond
Sharif
is organisatiesocioloog en jurist internationaal recht. Zijn academische kennis past hij op sociale en creatieve wijze toe. Zo zet hij facilitator allerlei creatieve werkvormen in. Daarbij weet hij als geen ander mensen enthousiast mee te nemen in het proces. Zo is hij in staat om samen met organisaties inventieve én effectieve impact strategieën te ontwikkelen.   

Buiten Avance
Ook buiten Avance is Sharif ambitieus. Hij is een echte sportieve socioloog. Wanneer hij niet bezig is zijn sportieve ambities te verwezenlijken op het voetbalveld, dan is hij wel te vinden in de bibliotheek. Het liefst zit hij echter in Latijns-Amerika om zijn Spaans bij te slijpen. 

Sharif Rabbae

Impact Consultant

close

Veerle Lambert

Impact Onderzoeker

Daadkracht
Impact maken
. Dat is wat Veerle in alles wat ze doet beoogt. Met als evident doel een betere wereld. Als Impact Onderzoeker zet ze zich hier daadkrachtig voor in door grondig impact onderzoek te doen.  

Impact tool
Veerle is sociaalpsycholoog en
volgde een minor International Development Studies. Zij is een doortastend onderzoeker met veel kennis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Zo ontwikkelde zij op basis van literatuuronderzoek een tool om impact te meten op sociale thema’s zoals sociale cohesie, eenzaamheid, sociale inclusie, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En deed ze impact analyse voor o.a. Dance4Life. Onderzoeksresultaten presenteert ze op heldere wijze in een bruikbaar impact rapport. Zo kunnen organisaties er praktisch mee aan de slag om hun impact te maximaliseren. 

Buiten Avance
Daadkrachtig was zij ook tijdens haar studie al, zo was ze onder meer als Unicef studenten vrijwilliger actief voor een community centrum in Cambodja. Natuurlijk relaxed ze ook gewoon. Zo gaat ze graag naar het strand om te zwemmen, surfen of om gewoon lekker uit te waaien. 

Veerle Lambert

Impact Onderzoeker

close Impact specialist

Linda Dominguez Alvarez

Impact Specialist

Inclusiviteit
G
elijke kansen voor iedereen, daar zet Linda haar kennis en expertise gepassioneerd voor in. Zij vertaald maatschappelijke doelen van organisaties in meetbare resultaten en ondersteund hen met strategisch advies. Zo kunnen organisaties hun positieve impact optimaliseren en komt een inclusieve wereld steeds dichterbij. 

Achtergrond
Linda
heeft een multidisciplinaire achtergrond in de sociale wetenschappen. Als onderzoeker en adviseur hield ze zich de afgelopen jaren bezig met sociale inclusie vraagstukken. Ze is gespecialiseerd in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zo heeft ze ruime ervaring met zowel interviewen, literatuur- en surveyonderzoek als met statistische analyse. Dit zette zij onder meer in voor effectiviteitsonderzoek op het gebied van onderwijs en het sociaal domein en het in kaart brengen van een vernieuwd gemeentelijk jeugdbeleid. 

Buiten Avance
komt Linda tot ru
st met fijne yoga-sessies en speurt ze naar sportieve vakantiebestemmingen om steeds meer van deze prachtige wereld te ontdekken. 

Impact specialist

Linda Dominguez Alvarez

Impact Specialist

close

Lars Rijke

Stagiair Impact Consultancy

Binnen Avance:
Is Lars betrokken bij diverse impactonderzoeksprojecten. Zo ondersteund hij onder andere bij het midterm onderzoek m.b.t. het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Hij transcribeerd interviews en helpt bij de analyse van surveys. Lars is gedreven om bij te dragen aan projecten met een zichtbaar sociale missie, het liefst met een internationaal karakter.

Achtergrond
Lars heeft zijn Bachelor behaald aan University College Maastricht. Daarin heeft hij kennisgemaakt met veel verschillende disciplines zoals internationale betrekkingen, psychologie, filosofie en recht. Zijn grootste passie ligt bij het bestuderen van de psychologische en sociologische processen in de wederopbouw van post-conflict gebieden.

Buiten Avance
Verzamelt hij platen en bezoekt hij graag concerten van diezelfde artiesten.

Lars Rijke

Stagiair Impact Consultancy

close

Wout Visser

Associate

Binnen Avance
Begeleidt Wout organisaties en netwerken in het ontwikkelen en monitoren van effectieve advocacy strategieën door middel van workshops, trainingen en coaching. Hij voert kwalitatieve programma- en advocacy evaluaties uit en gebruikt hierbij een breed scala aan participatieve werkvormen.

Achtergrond
Wout heeft meer dan 20 jaar ervaring in Internationale Samenwerking. Als politicoloog is hij gespecialiseerd in peacebuilding and reconciliation in conflict settings, met een speciale focus op kinderrechten en jongeren participatie.

Wout wil een bijdrage leveren aan blijvende positieve sociale veranderingen en zijn bijdragen laten werken. Hij ontwikkelde een reeks methodes voor de ontwikkeling van belangenbehartigingsvermogen voor een breed scala van maatschappelijke organisaties.

De meeste van zijn ervaringen hebben te maken met de specifieke omstandigheden van het uitvoeren van dergelijke programma’s in (post-) conflict en fragiele omgevingen. Hij werkte onder meer in Afghanistan, Colombia, Eritrea, DR Congo, Israël / Oost, Libanon, Sierra Leone, Zuid-Soedan en Oeganda.

Wout Visser

Associate

close

Amis Boersma

Associate

Binnen Avance
Procesbegeleider en trainer bij impact-trajecten en evaluaties. Houdt ervan op het eerste gezicht ingewikkelde denkstappen simpel en inzichtelijk te maken. Is geïnteresseerd in trajecten waarin verbinding en innovatie centraal staan. Wil eraan bijdragen dat impact meten minder als een last en meer als een natuurlijk en zinvol onderdeel van het dagelijks werk wordt gezien.

Achtergrond
Studeerde Indonesisch en werkte meer dan tien jaar in ontwikkelingssamenwerking, bij onder meer een Indonesische mensenrechtenorganisatie, Freevoice en Hivos. Verdiepte zich in de rol van persoonlijk leiderschap en groepsdynamiek, omdat ze er in gelooft dat het verbeteren van de wereld toch echt bij jezelf begint. Werkte in veel verschillende contexten en bouwt makkelijk bruggen. Spreekt buiten Nederlands ook Engels, Spaans, Frans, Duits en Indonesisch.

Buiten Avance
Is oprichter van Meer Lieve Brieven, een collectief dat anoniem lieve brieven schrijft en achterlaat. Zingt graag en is gek op Manneken Pis dropjes.

 

Amis Boersma

Associate

close

Jasmijn Besorak

Associate

Binnen Avance
Adviseur en projectmanager betrokken bij organisatie adviestrajecten die zich richten op het vergroten van de positieve duurzame impact van NGO’s en bedrijven. Gespecialiseerd in multi-stakeholder-samenwerking & innovatieve leertrajecten.

Achtergrond
Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Raakte tijdens haar masters Global Business & Stakeholder Management geïnteresseerd in duurzame en innovatieve business-oplossingen.

Buiten AvanceJasmijn organiseert de perfecte reizen voor haarzelf of haar vrienden. Zelfs als ze niet meegaat.

Mail: jasmijn@avance-impact.nl

Jasmijn Besorak

Associate

close

Frans van Gerwen

Associate

Binnen Avance
Evaluator en trainer binnen internationale samenwerking. Leidt regelmatig internationale teams voor evaluaties, organisatie-assessments en trajecten om monitoring-systemen op te zetten.

Achtergrond
Heeft meer dan twintig jaar ervaring op alle continenten. Is gespecialiseerd in het versterken van enabling environments voor de private sector. Deed veel opdrachten op het gebied van organisatie-, institutionele- en strategieontwikkeling.

Buiten Avance
Is fanatiek tennisser: doet veel moeite om zijn reizen aan te passen aan zijn competitieschema.

Frans van Gerwen

Associate

close

Wouter Rijneveld

Associate

Binnen Avance
Evaluator en adviseur binnen internationale samenwerking. Gespecialiseerd in het opzetten van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Voeten-in-de-klei-mentaliteit, maar ook geworteld in evalueren als wetenschappelijk domein.

Achtergrond
Combineert een bèta achtergrond (MSc Crop Science) met een alpha achtergrond (MA International Development). Ontwikkelt al meer dan 15 jaar geïntegreerde en praktische systemen voor resultaatmeting, met name in Afrika. Ervaring met uitvoeren van complexe evaluaties en met capacity development en training in diverse contexten.

Buiten Avance
Woont in een bijzondere leefgemeenschap en is daarmee sterk betrokken bij sociale interventies in Nederland.

Wouter Rijneveld

Associate

close

Marije van Lidth de Jeude

Associate

Binnen Avance
Evaluator en consultant voor projecten in Latijns Amerika en Afrika. Woont in Costa Rica.

Achtergrond
Studeerde antropologie in Utrecht. Heeft als evaluator en consultant binnen internationale samenwerking voor meer dan 15 jaar ervaring opgebouwd. Specialiseerde zich op gender, kinder- en vrouwen rechten, migratie en gemarginaliseerde groepen. Doceert aan verschillende universiteiten waaronder Universiteit van de Vrede in Costa Rica.

Buiten Avance
Zet zich in om heel Latijns America op de fiets te krijgen. En geeft zelf het goede voorbeeld.

Marije van Lidth de Jeude

Associate

close

Els Rijke

Associate

Bij Avance
Associate consultant, gespecialiseerd in women empowerment en gender mainstreaming.

Achtergrond
Werkt als onafhankelijke consultant sinds 2012. Focust zicht op gender analysis, evaluaties en capacity development. Heeft uitvoerige ervaring met gender analysis op het gebied van agricultural value chains, en het ontwikkelen van strategieën voor women empowerment en value chain strengthening. Heeft uitgebreide kennis over gender kwesties in de clean-cooking sector en is vaak betrokken als genderexpert voor de Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC). Werkte voor de Africa Biogas Partnership Programme en ontwikkelde hun gender mainstreaming strategie, systemen en capaciteit. Ontwikkelende en evalueerde verschillende ontwikkelingsprogramma’s met een focus op gender gelijkheid en de rechten voor vrouwen en meisjes. Werkte voor Hivos, een internationale ontwikkelingsorganisatie, als ontwikkelaar en manager van het vrouwen rechten portfolio in Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, Iraq en Syrië.

Buiten Avance
Na zes jaar in Kenia gewoond te hebben is Els in 2015 verhuisd naar Cambodja. Ze probeert haar hardloopschema na te leven en houdt van koken voor vrienden.

Els Rijke

Associate

close

Anouk Rutten

Associate

Bij Avance
Associate consultant, gespecialiseerd in advies- en trainingstrajecten voor NGOs en op impact gerichte bedrijven.

Achtergrond
Heeft Sociale Geografie gestudeerd en vervolgens een post-doc Ontwikkelingsstudies. Studeerde in 2015 ook af van de opleiding Corporate Social Responsibility aan de Erasmus Universiteit. Publiceerde haar onderzoek op One World met dit artikel over social enterprises ‘nieuwe stijl’ en op the broker online. Heeft in haar carrière ruim ervaring opgedaan met programma ontwikkeling en management van projecten, evaluaties, partnerships en fondsenwerving. Werkte in verschillende landen, waaronder 6 jaar in Nairobi als institutionele fondsen manager voor 7 landen in de Oost- en Centraal Afrikaanse regio.

Buiten Avance
Krijgt energie van hardlopen, een goed concert en inspirerende mensen. Houdt erg van dieren en heeft twee honden, maar die wonen nog in Kenia.

Anouk Rutten

Associate