Impactmanagement

Impactoptimalisering
Op een efficiënte manier zoveel mogelijk positieve effecten realiseren: dat doe je door te sturen op impac
t. Wij zetten impactmanagementsystemen op waarmee we het optimaliseren van impact inbedden in je organisatie.

Structuur en cultuur
Op basis van je ambities adviseren wij over de inrichting van je organisatie en processen. Naast de ‘harde’ kant – leanprocessen die leiden tot een maximaal rendement – begeleiden we trajecten om (het sturen op en leren van) impact te verankeren in de organisatiecultuur.