Impact meten

Maatwerk in meten van sociale impact

Sinds 2009 leveren we professioneel maatwerk voor maatschappelijke initiatieven, impactfinanciers, bedrijven en overheden. We hebben een uitgebreid trackrecord in het opzetten van professionele impactmetingen en systemen om deze impact continue te monitoren

Concrete resultaten: dat is onze missie. Daarom ondersteunen we je organisatie in het zichtbaar maken van haar toegevoegde waarde door het opzetten en uitvoeren van impactmetingen. We meten impact – zodat aan de hand van real time betrouwbare data effecten zichtbaar worden – en zetten alles op alles om vervolgens de impact te helpen maximaliseren.

Impact meten van sociale verandering

Wanneer je weet hoeveel sociale impact je maakt, kun je dit terugkoppelen aan je financiers en opdrachtgevers. Maar dat is slechts één van de redenen. Het zorgt er vooral voor dat je je strategie kunt aanscherpen en nog meer impact kunt maken. Daarnaast krijg je ook nog eens meer gemotiveerde medewerkers die enthousiast worden van hun zichtbare bijdrages aan een betere wereld. Je impact meten levert dus veel op.

De impact van SnappCar

Even een voorbeeld van SnappCar, het grootste online platform waar particulieren hun auto kunnen delen. De voordelen: je vermindert de CO2-uitstoot, bespaart kosten en doet elkaar een plezier. SnappCar heeft impact op milieu-, financieel en sociaal gebied. Maar welke specifieke impact heeft het bedrijf nu precies? En hoe maak je de toegevoegde waarde van dit deel-initiatief concreet? Wij gingen de impact meten.

Doel van de opdracht: SnappCar helpen zicht te krijgen op de impact door het voor hen te meten. Daardoor kan er meer op gestuurd worden en wordt impact effectief en concreet extern gecommuniceerd. Onze eerste stap was SnappCar ondersteunen met het in kaart brengen van de verwachte positieve en negatieve effecten. Daarna was het tijd om te onderzoeken of dit in de praktijk klopte. Avance begeleidde en adviseerde SnappCar tijdens het hele proces: met literatuurstudie, het ontwerpen van enquêtes voor dataverzameling en ten slotte de analyse en presentatie van onderzoeksresultaten. 

In samenwerking met Avance deed SnappCar onderzoek onder 1180 actieve verhuurders en huurders van het autodeelplatform. Daaruit blijkt dat de autodelers meer sociale contacten krijgen, meer betrokken zijn en meer delen. Daarnaast realiseerden de deelnemers aan SnappCar in de afgelopen jaren een CO2 besparing van meer dan 2000 ton CO-2eq, wat gelijk staat aan ruim 15 miljoen minder (benzine) autokilometers.

impact meten