Van overheidsinstantie tot sociale onderneming en van goede-doelen-organisatie tot grote bank: Avance draagt graag bij aan het vergroten van impact. Samen op weg naar het Nieuwe Normaal!
Portfolio
Socials enterprise
Cases

Wij maken impact voor Progreso

Door de ontwikkeling en implementatie van Progreso, een programma dat de levensomstandigheden van koffie- en cacaoboeren verbetert.
Kleinschalige boeren leven vaak in armoede. Rabobank Foundation en Stichting DOEN geloven dat economische ontwikkeling voor deze boeren een uitweg kan zijn en steunen daarom het Progreso programma. Avance levert de vakkennis die nodig is om het programma op een effectieve manier uit te voeren.

Sinds 2009 managet Avance het Progreso programma, dat in 2000 met steun van Stichting DOEN en Rabobank Foundation werd opgezet. Progreso versterkt coöperaties van koffie- en cacaoboeren in meer dan tien landen ter wereld. Hierdoor kunnen deze coöperaties hun leden helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden. We werken hierbij samen met andere bedrijven in de keten, zoals kredietverleners, certificeringsorganisaties, koffiebranders en chocolademakers.

Dankzij Progreso bundelen kleine boeren hun krachten, leren ze professioneler te handelen en krijgen meer toegang tot krediet en afzetkanalen.

Wij meten impact voor SnappCar

SnappCar, het grootste online platform waar particulieren hun auto kunnen delen. De voordelen: je vermindert de CO2-uitstoot, bespaart kosten en doet elkaar een plezier.
SnappCar heeft impact op milieu-, financieel en sociaal gebied. Maar welke specifieke impact heeft het bedrijf nu precies? En hoe maak je de toegevoegde waarde van dit deel-initiatief concreet?

Doel van de opdracht: SnappCar helpen zicht te krijgen op de impact. Zodat het daarop kan sturen en z’n impact effectief en concreet extern kan communiceren. Onze eerste stap was SnappCar ondersteunen met het in kaart brengen van de verwachte positieve en negatieve effecten. Daarna was het tijd om te onderzoeken of dit in de praktijk klopte. Avance begeleidde en adviseerde SnappCar tijdens het hele proces: met literatuurstudie, het ontwerpen van enquêtes voor dataverzameling en ten slotte de analyse en presentatie van onderzoeksresultaten.

In samenwerking met Avance deed SnappCar onderzoek onder 1180 actieve verhuurders en huurders van het autodeelplatform. Daaruit blijkt dat de autodelers meer sociale contacten krijgen, meer betrokken zijn en meer delen. Daarnaast realiseerden de deelnemers aan SnappCar in de afgelopen jaren een CO2 besparing van meer dan 2000 ton CO-2eq, wat gelijk staat aan ruim 15 miljoen minder (benzine) autokilometers.

Wij maximaliseren impact voor Tony’s

Crazy about chocolate, serious about people: Tony’s Chocolonely zet alles op alles om de chocoladewereld 100% slaafvrij te maken.
Hoe houd je de slaafvrije-chocola-missie in alle bedrijfslagen voor ogen? Hoe monitor je continu of je op de goede weg bent en of je meer impact kunt creëren?

Avance helpt Tony’s Chocolonely bij het meten en maximaliseren van hun sociale impact. Samen met Tony’s medewerkers hebben we een impact-monitoring-systeem opgezet dat alle lagen van de keten betreft. Hiermee wordt de maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf beter zichtbaar. Daarnaast onderzochten we in opdracht van Tony’s Chocolonely hoe de boeren in Ghana en Ivoorkust ervoor staan op het gebied van gezondheidszorg, productie, verkoop en onderwijs. Ook doen we jaarlijks impact audits, waarbij we kijken of Tony’s nog op het juiste spoor zit wat betreft het meten en bereiken van hun impact-doelstellingen.

Tony’s Chocolonely weet nu exact hoe het ervoor staat met de eigen impact en kan het bedrijf voortaan zelf bijsturen om z’n impact te maximaliseren. Bovendien is Tony’s Chocolonely nu beter in staat de resultaten te communiceren. Zodat het voor hun partners en publiek in een keer duidelijk is wat er allemaal in het werk wordt gesteld om de slaafvrije missie te doen slagen.