Van overheidsinstantie tot sociale onderneming en van goede-doelen-organisatie tot grote bank: Avance draagt graag bij aan het vergroten van impact. Samen op weg naar het Nieuwe Normaal!
Portfolio
Kansfonds
Socials enterprise
Cases

Wij werken aan een optimale impactstrategie met VluchtelingenWerk Nederland

Een ontmoeting met een vluchteling is dé manier om vooroordelen weg te nemen en begrip te creëren. In het project Bekend maakt Bemind maakt VluchtelingenWerk dit mogelijk.
Hoe kan VluchtelingenWerk haar impactstrategie voor dit project optimaliseren; de juiste doelgroepen bereiken en daarmee zoveel mogelijk verschil maken?

Avance ondersteunde VluchtelingenWerk bij het meten van de impact van Bekend maakt Bemind en het ontwikkelen van een nog effectievere strategie. Samen met diverse betrokkenen van het project ontwikkelden we een zogenaamde verandertheorie. Hierin maakten we de route van projectactiviteiten naar verandering heel specifiek, wat leidde tot eerste inzichten en aanpassingen in de voorziene aanpak.

In een eerste impactmeting onderzochten we wie de deelnemers zijn en wat het project bij hen teweegbrengt. VluchtelingenWerk weet nu welke doelgroepen Bekend maakt Bemind bereikt en of zij daadwerkelijk anders over vluchtelingen gaan denken. Deze informatie biedt waardevolle inzichten op basis waarvan de projectstrategie is aangescherpt. Zo kunnen er nu gerichter doelgroepen geselecteerd worden bij wie de meeste verandering te behalen is. Hierdoor kan VluchtelingenWerk nog meer verschil maken!

Wij meten impact met Tony’s Chocolonely

Crazy about chocolate, serious about people: Tony’s Chocolonely zet alles op alles om de chocoladewereld 100% slaafvrij te maken.
Hoe houd je de slaafvrije-chocola-missie in alle bedrijfslagen voor ogen? Hoe monitor je continu of je op de goede weg bent en of je meer impact kunt creëren?

Avance helpt Tony’s Chocolonely bij het meten en maximaliseren van hun sociale impact. Samen met Tony’s medewerkers hebben we een impact-monitoring-systeem opgezet dat alle lagen van de keten betreft. Hiermee wordt de maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf beter zichtbaar. Daarnaast onderzochten we in opdracht van Tony’s Chocolonely hoe de boeren in Ghana en Ivoorkust ervoor staan op het gebied van gezondheidszorg, productie, verkoop en onderwijs. Ook doen we jaarlijks impact audits, waarbij we kijken of Tony’s nog op het juiste spoor zit wat betreft het meten en bereiken van hun impact-doelstellingen.

Tony’s Chocolonely weet nu exact hoe het ervoor staat met de eigen impact en kan het bedrijf voortaan zelf bijsturen om z’n impact te maximaliseren. Bovendien is Tony’s Chocolonely nu beter in staat de resultaten te communiceren. Zodat het voor hun partners en publiek in een keer duidelijk is wat er allemaal in het werk wordt gesteld om de slaafvrije missie te doen slagen.

Wij sturen op impact samen met Stichting DOEN

Een groene, sociale en creatieve samenleving: Stichting DOEN gelooft dat het mogelijk is en zet daarom in op innovatieve initiatieven die de transitie daartoe versnellen. Stichting DOEN

Hoe weet je als impactfonds in hoeverre jouw bijdrages daadwerkelijk een verschil maken? En hoe kies je tussen al die projectaanvragen diegenen die de meeste impact kunnen realiseren?

DOEN ging samen met Avance aan de slag met het optimaliseren van haar maatschappelijke impact. Samen ontwikkelden we een impactmonitoringssystematiek die gericht is op leren, zowel voor DOEN als voor de organisaties die zij ondersteunen. Hiermee krijgt DOEN zicht op de veranderingen die hun ondersteuning direct teweegbrengt bij initiatieven en de mate waarin zij bijdragen aan de beoogde transities.  

Door informatie te verzamelen over heldere KPI’s, verhalen over betekenisvolle veranderingen en geleerde lessen van initiatieven kan DOEN leren welke aanpak werkt, hierop bijsturen en meer impactvolle keuzes maken. Met tools als een dynamische leeragenda en speciale reflectiebijeenkomsten reflecteert DOEN samen met partners op hun grootste successen én briliant faillures. Zo bepalen zij de meest effectieve manieren waarop DOEN kan bijdragen aan complexe impact- en transitievraagstukken.  

Door leren over impact een expliciet onderdeel te maken van haar werkwijze blijft DOEN zich samen met partners verbeteren en haar impact vergroten.