blog

Het Impactpad maakt impactmeten toegankelijk en betaalbaar

26-06-2018     Persbericht

Iedereen kent ze ondertussen wel, de ondernemingen als Tony’s Chocolonely en Dopper, die maatschappelijke impact op de eerste plaats hebben staan. Maar welke impact maken zij nu echt en hoe maak je dat meetbaar? Impactmeten is essentieel voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland. Het doen van een goede meting is echter door gebrek aan kennis en toegankelijke methoden en tools, kostbaar en tijdrovend voor ondernemers. Het Impactpad is een online en open source handleiding die ondernemers praktische hulp biedt bij het zetten van de volgende stap(pen) in het meten van hun impact.

De feestelijke lancering van Het Impactpad vond plaats op 27 juni van 14.30-16.30 bij de Impact Hub Rotterdam.

impactpad

Toegankelijk en betaalbaar impactmeten
In 2015 bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit aan het kabinet over sociale ondernemingen. Hierin adviseerde de SER o.a. om het meten van maatschappelijke impact gemakkelijker en goedkoper te maken. Ondanks dat maatschappelijke impact het hoofddoel is van sociale ondernemingen, zijn er nog te weinig ondernemingen goed in staat hun impact te meten en communiceren. Vaak komt dit door een gebrek aan kennis enerzijds en een gebrek aan toegankelijke, algemeen geaccepteerde methoden en tools anderzijds.

Het Impactpad verlaagt deze drempel en maakt impactmeten toegankelijk en betaalbaar voor sociaal ondernemers. De handleiding bestaat uit een overzicht van de meest relevante indicatoren voor drie geselecteerde maatschappelijke thema’s, en instrumenten om die ook daadwerkelijk te meten. Ook andere betrokken partijen, zoals gemeentes en impact investeerders, kunnen gebruik maken van Het Impactpad.

Arbeidsparticipatie, duurzame waardeketens en circulaire economie
Om diepgang aan te brengen focust Het Impactpad zich vooralsnog op drie thema’s: arbeidsparticipatie, duurzame waardeketens en circulaire economie. Op de eerste twee thema’s zijn veel sociaal ondernemers actief en is er relatief veel beschikbaar aan kennis en methodes. Met het thema circulaire economie zet Het Impactpad een vernieuwende en belangrijke stap in de kennisontwikkeling over en concretisering van impactmeten binnen dit thema. De ambitie is het aantal thema’s de komende jaren uit te breiden, zodat de handleiding steeds breder inzetbaar wordt.

Ontwikkeld in samenwerking met ondernemers en experts
Het Impactpad is ontwikkeld door een consortium bestaande uit Avance Impact, Impact Center Erasmus en Social Enterprise NL en gebeurt in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Het consortium heeft een groot aantal ondernemers en experts betrokken bij de ontwikkeling van Het Impactpad, zo is deze gebaseerd op de huidige best practices. Zo kan Het Impactpad doorgroeien naar een basis voor landelijke standaarden en methodieken.

De lancering
Tijdens de lancering wordt Het Impactpad overhandigd aan de opdrachtgevers. En is er een sneak preview van de werking van Het Impactpad. Daarnaast deelt een sociaal ondernemer eigen ervaringen met de handleiding. Tenslotte bespreken we de laatste trends op het gebied van impactmeten voor sociaal ondernemers en behandelen we de vervolgstappen van het onderzoek.

Wanneer:        woensdag 27 juni, 14.15 – 16.30 uur
Locatie:          Impact Hub Rotterdam, 1e Middellandstraat 103, 3021 BD te Rotterdam
Aanmelden kan via deze link.

Voor meer informatie of het aanvragen van een interview neem contact op met:

Robert Zwiers, 06-42933723 / robert@avance-impact.nl
Clara van Haaften, 06-44042248 / clara@social-enterprise.nl
Vanaf 27 juni: www.impactpad.nl

Deel dit blog op

Alle blogs

Zoekresultaten

18-05-2020     Blog
Organisatiecultuur meten – onzalig plan of goed idee?

Waarom we allemaal aan cultuur moeten doen en de rol van meten daarin.

I don’t do culture’ hoorde ik een leider zeggen in de loop van een cultuurtraject. Ik denk dat dat onmogelijk is, en dat we allemaal aan cultuur doen. Het is simpelweg onmogelijk om ‘niet aan cultuur te doen’. Daarom is het verstandig om heel bewust te bouwen aan cultuur in je organisatie. Als je dat niet doet, vormt cultuur zich nog steeds, op een manier die je misschien niet wilt. Dan heb je ineens gedoe in de onderstroom, lopen je projecten niet zoals je wilt en behaal je je doelen niet.  If you don’t do culture, culture does you.

Walter Faaij


23-04-2020     Blog
Eerlijke waardering voor maatschappelijke bijdragen

Waarom we urgent op zoek moeten naar nieuwe manieren van waarderen en financieren.  

De wereld staat op zijn kop. Alles wat gewoon leek, blijkt nu anders. Nu – misschien wel meer dan ooit – hebben we partijen nodig die een bijdrage leveren aan een betere wereld. Zoals de voedselbank of de sociale onderneming Fröbel – die taarten levert aan verzorgingshuizen.  Maar maatschappelijke initiatieven hebben het moeilijk. Ze worden geconfronteerd met minder inkomsten, moeilijke werkomstandigheden en nieuwe groepen hulpvragers. Hoe gaan we hen helpen om zo goed mogelijk hun werk te doen?

Jacoline Plomp


15-04-2020     Blog
Eenzaamheid en ouderen: wat kun je doen in tijden van corona?

De corona-crisis raakt iedereen, maar sommige groepen zijn extra kwetsbaar, waaronder ouderen. Ouderen leven “sociale onthouding” vaak nog strenger na en in verzorgingstehuizen is bezoek ook niet toegestaan. Een mogelijk gevolg: een toename van eenzaamheid. Hoe kunnen we dit tegengaan? Wat werkt en welke initiatieven zijn er ontstaan? Hieronder wat ideeën om je steentje bij te dragen.

Laura van Olst, i.s.m. Simone de Wit en Adine Teillers


25-03-2020     Blog
Het verschil maken in de maatschappij

Als organisatie met een maatschappelijk doel wil je verschil maken in de maatschappij. Maar hoe weet je of dat lukt? En op welke manier? Dat doe je door je impact professioneel te managen. Wij hebben verschillende organisaties geholpen met het meten, managen en vergroten van hun impact. Ben je benieuwd naar deze organisaties en hoe zij verschil maken in de maatschappij? Lees dan onze voorbeelden.26-03-2020     Blog
Sociaal inkopen: hoe doe je dat?

Sociaal inkopen (ook bekend als Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat je bij de inkoop van producten en diensten de effecten op het milieu en sociale aspecten meeweegt. In veel gevallen heb je de mogelijkheid om een product of dienst in te kopen bij een sociale onderneming, voor wie impact maken leidend is. Door bij hen in te kopen geef je invulling aan je MVI-ambities en creëer je zelf (indirect) maatschappelijke waarde.8-07-2019     Nieuws
Expeditie Impact voor de groei van sociaal ondernemers

Van mooie impactambities naar concrete resultaten? Meld je nu aan voor Expeditie Impact: het nieuwe praktijkgerichte groeiprogramma voor sociaal ondernemers dat we in samenwerking met Social Enterprise starten.

Als sociaal ondernemer staat je maatschappelijke missie voorop. Het is dan ook logisch dat je graag wilt weten in hoeverre je jouw maatschappelijke missie realiseert. Oftewel: wat je impact is. In dit praktijkgerichte programma leer je je eigen impactonderzoek opzetten en uitvoeren.

Aanmelden28-03-2019     Blog
Impactmanagement; van wegdraaiende blikken naar sprankelende ogen.

De praktijk van een impactmanager, hoe ziet dat eruit? Rosaida Broeren, alumnus van de opleiding Impactmanagement, geeft ons een inkijkje! Want wat is er nodig om in zo’n nieuwe rol effect te hebben?

Dinsdagochtend, 9.00 uur. Het wekelijkse teamoverleg gaat van start en ik kan haast niet wachten te vertellen waarom impactmanagement onmisbaar is voor een organisatie met een maatschappelijke doelstelling, zoals de onze. Sinds ik de opleiding Impactmanagement van Avance Impact en het Impact Centre van de Erasmus Universiteit volgde ben ik daar zó van overtuigd geraakt dat ik meteen alles dat ik heb geleerd in de praktijk wil brengen. 

Rosaida Broeren


06-05-2019     Nieuws
Waar blijft de CIO – de Chief Impact Officer?

De sneakers van VEJA, de Fairphone en de veganistische worsten van de HEMA. Steeds vaker willen bedrijven niet alleen producten verkopen, maar ook een positieve impact hebben op mens en milieu. Natuurlijk is dat heel goed nieuws. Tegelijkertijd moet ondernemen met impact niet de zoveelste modegril worden. En het woord ‘impact’ geen leeg en nietszeggend begrip. De oplossing? Professioneel impactmanagement dat belegd is in de kern van het bedrijf. Lees verder!

Edith Kroese


12-12-2018     News
The Impactpath

An entrepreneur’s guide to measuring social impact
Measuring impact is essential to any entrepreneur whose primary and explicit goal is to contribute to resolving national and international social issues. This is not only to gain an understanding of the added value they create in society, but also to shape their relationship with stakeholders such as financiers and public authorities. In practice, impact assessments are often expensive and time-consuming, as they require specialist knowledge and methods that are not accessible to every entrepreneur. The Impactpath is has the principal objective to lower the thresholds for impact measurement and enable social entrepreneurs to improve the measurement process step-by-step, taking into account the stage at which the entrepreneur finds themselves.

In June 2018 Het Impactpad was launched and many Dutch entrepreneurs are enthusiastically using it growing in their impact measurement process. To make impact measurement accessible and affordable for an even larger (inter)national group of social entrepreneurs, the English version of the Impactpath is live now!

To Read more, click below ‘lees meer’.