blog

Dag onderbuik, hallo onderzoek

18 april 2016     Blog
Auteur Dani Bender
Impact consultant

Als impact-consultant denk ik dat het belangrijk is om niet alleen aan crisismanagement te doen, maar vooral vanuit impact te denken: je niet laten leiden door onderbuikgevoel en instinct, maar door onderzoek en analyse. Staar je niet blind op de directe effecten, maar kijk juist verder naar de effecten, kosten en baten op de lange termijn. Zo’n impact-aanpak kan veel verschil maken in het vluchtelingendebat. Twee voorbeelden:

1. Waarom eindeloos afwachten in een azc?
Het Nederlandse systeem is niet gericht op snelle integratie. Het gaat nu in fases: eerst vaststellen dat iemand vluchteling is, vervolgens huisvesting, dan taal en dan pas werk.

Er wordt eigenlijk pas echt gestart met het integratieproces als zeker is dat een vluchteling mag blijven. Dat is logisch op het moment dat het systeem goed loopt, maar met de huidige vluchtelingenstroom vertragen de eerste twee fases. Vluchtelingen, ook die met een verblijfsvergunning, zitten nu soms lange tijd in ‘tijdelijke’ opvangcentra tot zij weten of ze in Nederland mogen blijven.

Ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning blijven soms lang in deze opvangcentra vanwege de te grote vraag naar huisvesting. Integratie is in deze centra nog niet de focus, want het is nog niet zeker of deze mensen kunnen blijven. Nederlands leren is bijvoorbeeld niet (altijd) deel van de aangeboden activiteiten.

Meteen aan het werk gaan is effectiever
De impact-omslag: maak een kosten-baten analyse van wat er gebeurt als je meteen inzet op integratie voor alle asielzoekers. Wat zijn hiervan de lange-termijn-effecten en kosten?

Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, pleitte in NRC Handelsblad al voor zo’n versnelde integratie: ‘Hoe langer vluchtelingen buiten de arbeidsmarkt blijven, hoe slechter ze het doen. Als mensen werken, kunnen ze integreren.’ Zijn uitspraken zijn gebaseerd op een uitvoerig wetenschappelijk rapport: Geen tijd te verliezen. Een passende titel, want het blijkt dat maar eenderde van alle mensen die vanaf 1995 naar Nederland kwamen een fulltime baan heeft. En ook de inburgeringscijfers zijn laag.

Beginnen met integratie-stappen in de eerste fase van de procedure is een optie. Een deel van de asielzoekers krijgt wellicht geen verblijfsvergunning, maar hoe groot is dit deel? En wat zijn de voordelen voor de asielzoekers die meteen beginnen met integreren en uiteindelijk blijven? De voordelen zijn daarbij niet alleen voor de asielzoekers zelf, maar ook voor de Nederlandse maatschappij. Kijk alleen al naar het financiële aspect. Een werkende vluchteling kost de maatschappij minder geld en hij of zij betaalt belasting.

2. Hoe slim is ‘bed, bad en brood’?
Sober, maar rechtvaardig. Zo wordt het Nederlandse asielbeleid gepresenteerd. ‘Bed, bad en brood’ is het devies. De soberheid van de opvang moet andere asielzoekers ontmoedigen om naar Nederland te komen. Maar doet dat het ook echt?

Kijk naar de bijeffecten; oplopende frustraties
De impact-omslag: maak een analyse van de effecten van een versoberde opvang. Heeft dat het gewenste effect op het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt? En wat zijn de consequenties van een dergelijk beleid voor de asielzoekers die in Nederland aankomen? Waar leidt een sober en voor lange tijd onzeker verblijf toe? Goed onderzoek en gedegen analyse zijn essentieel.

Een bekend korte-termijn-effect van de procedure zijn de oplopende frustraties van asielzoekers. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding noemt de frustratie over het lange, onzekere verblijf in een sober opvangcentrum een van (de vele) factoren die radicalisering in de hand kan werken. Een belangrijke vraag voor verder onderzoek is in hoeverre het temperen van de verwachtingen de frustraties daadwerkelijk heeft weggenomen. Heeft deze interventie wel voldoende impact?

Een publiek debat over de vluchtelingen crisis roept natuurlijk emoties op. Maar als het om beleidskeuzes gaat, pleit ik voor impact-denken: onderzoek en analyseer de lange-termijn-effecten van keuzes. Voor vluchtelingen zelf, en voor de samenleving.

Deel dit blog op

Alle blogs

Zoekresultaten

16-09-2021     Blog
Michal over onze Opleiding Impactmanagement

In deze korte blogserie (van drie blogs in totaal) interviewen we drie alumni van onze Opleiding Impactmanagement. Wat inspireerde ze om meer in te zetten op impactmanagement? Hoe hebben ze de opleiding ervaren? Hoe brengen ze hun kennis nu in de praktijk? Dit tweede interview is met Michal Ragowan, zij werkt bij de Gemeente Den Haag als Organisatieadviseur. Lees gauw verder!

Laura van Olst


09-09-2021     Blog
Myra over onze Opleiding Impactmanagement

In deze korte blogserie (van drie blogs in totaal) interviewen we drie alumni van onze Opleiding Impactmanagement. Wat inspireerde ze om meer in te zetten op impactmanagement? Hoe hebben ze de opleiding ervaren? Hoe brengen ze hun kennis nu in de praktijk? Dit eerste interview is met Myra Groenink van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Lees gauw verder!

Laura van Olst


23-09-2021     Blog
Renée over onze Opleiding Impactmanagement

In deze korte blogserie (van drie blogs in totaal) interviewen we drie alumni van onze Opleiding Impactmanagement. Wat inspireerde ze om meer in te zetten op impactmanagement? Hoe hebben ze de opleiding ervaren? Hoe brengen ze hun kennis nu in de praktijk? Dit derde interview is met Renée Gunst, zij werkt bij de Gemeente Utrecht. Lees gauw verder!

Laura van Olst


24-08-2021     Blog
Maak meer verschil met jouw organisatie - start met deze 4 vragen!

Veel organisaties die meer zicht willen hebben op hun impact denken al gauw aan een impactmeting. Een belangrijke stap, want door impact te meten kun je uiteindelijk beter je claims onderbouwen, je werknemers motiveren en uiteindelijk ook beter sturen op maximale impact*. Maar meten kan intensief en lastig zijn, dus ben je daar (nog) niet aan toe? Ook dan kun je beginnen met sturen op impact. Begin dan bij het aanscherpen van je strategie, aan de hand van de volgende vier vragen.

Anne de Vries


24-02-2021     Blog
Drie goede redenen om je impact te meten

Steeds meer organisaties maken de transitie naar sturen op impact in alles wat ze doen, in plaats van alleen rapporteren op activiteiten en bereikcijfers. Het meten van die impact hoort daar natuurlijk bij. Net als dat je je financiën bijhoudt en sturingsinformatie voor je HR management gebruikt. Ben je nog niet helemaal overtuigd? Of vraag je je af waarom je het ook alweer doet? Wij geven je drie goede redenen waarom je zou moeten inzetten op impact meten.

Laura van Olst (i.s.m. Simone de Wit voor casus)


06-05-2021     Blog
Impact denken en doen, hoe krijg je ze mee?

De groep organisaties die stuurt op impact wordt steeds groter. Dit betekent ook dat er steeds meer sprake is van gedeelde dilemma’s en uitdagingen. In deze blog behandelen we één van die veelgehoorde uitdagingen: hoe krijg je mensen mee in jouw organisatie in het impact denken en doen? We delen een viertal praktische tips om jouw aanpak voor impactmanagement van de grond te krijgen.

Robert Zwiers


17-02-2021     Blog
Maximale impact als hoogste doel! Toch?

De plek van sturen op impact in geloofsorganisaties

In mijn werk als impact consultant kom ik veel in aanraking met organisaties met een sociale missie. Deze organisaties sturen op een zo groot en mooi mogelijk resultaat. Dit betekent dat er keuzes worden gemaakt die niet het meest winstgevend zijn of het makkelijkst te bereiken zijn, of het beste voor de klant. Want het draait om Impact met een hoofdletter: zo’n groot mogelijk en duurzaam verschil maken. En al het andere is daaraan ondergeschikt.

Toch?

Joanne Pieterse


07-07-2021     Blog
Meer impact uit de beschikbare middelen? Tilburg bewijst dat het kan!

Veel gemeentes worstelen met het rond krijgen van hun begroting. Voor bepaalde maatschappelijke problemen kampen ze met grote tekorten. En de vraag die zij zich stellen is: hoe kan ik mijn geld zo inzetten dat ik zoveel mogelijk impact maak?

Linda Dominguez Alvarez


27-05-2021     Nieuws
Nieuw: onze e-learning 'Meer impact in 6 weken'!

Na hard werken is het zover: onze e-learning Meer impact in 6 weken wordt op 1 juni gelanceerd op onze Impact Campus! In het kort: in 6 modules en 6 weken leer je impact denken en doen, geheel in je eigen tijd. Het bijzondere aan deze e-learning is dat het een laagdrempelige kennismaking is met het impactvak.

Laura van Olst