Impactstrategie

Waar maak je het meeste verschil?

Wil je de impact van je organisatie zo groot mogelijk maken, met zo min mogelijk middelen? Dan is het handig om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van jouw optimale impactstrategie.

Waarom een impactstrategie?

Er zit veel winst in het uitwerken van een duidelijke impactstrategie.

  • Waar staan we voor als organisatie?
  • Waar zijn de problemen het grootst?
  • Hoe kunnen wij het meeste verschil maken met onze unieke resources?

Door het beantwoorden van dit soort vragen kan je bijvoorbeeld tot het inzicht komen dat je meer effect bereikt bij een andere doelgroep, die nog in mindere mate door andere initiatieven wordt geholpen. Of je kunt een nieuwe aanpak ontwikkelen voor nog meer blijvende effecten.

Door een impactstrategie van tevoren goed uit te werken wordt uiteindelijk het meten van de maatschappelijk impact ook eenvoudiger. De uitkomsten kun je weer gebruiken om te sturen op meer impact en om te communiceren naar fondsen en investeerders.

Een impactstrategie case study

Avance ondersteunde VluchtelingenWerk bij het ontwikkelen van een nog effectievere impactstrategie. Samen met diverse betrokkenen van het project ontwikkelden we allereerst een zogenaamde ‘verandertheorie’ of Theory of Change. Die is vaak een goede basis voor een impactmeting.

VluchtelingenWerk weet nu beter wie ze precies met hun project bereiken en of er daadwerkelijk iets verandert in de perceptie over vluchtelingen. VluchtelingenWerk maakt nu gerichtere selectie om de mensen te bereiken bij wie de meeste verandering te behalen valt.

VluchtelingenWerk Nederland

Advies bij impactstrategie

Avance ondersteunt bij beleid-, strategie- en ontwikkelingstrajecten van organisaties om hun impact te optimaliseren. Onze rol is die van facilitator of adviseur tijdens de ontwikkeling. We starten vanuit de huidige situatie en ontwikkelen scenario’s voor de toekomst op basis van een veranderende omgeving en hoe de organisatie met haar unieke resources de meeste positieve impact kan behalen. De strategische keuzes werken we uit in een Theory of Change.