Workshop

Jouw bijdrage aan de SDG's

Sociaal ondernemers of maatschappelijke initiatieven en SDG’s: een natuurlijke match
Als sociaal ondernemer of maatschappelijk initiatief is het je missie om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Dit maakt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een vanzelfsprekende match met je organisatie, hoe groot of klein deze ook is.

Het behalen van de 17 SDG’s moet een einde maken aan armoede, klimaatverandering en ongelijkheid. Een grote uitdaging, waar 193 landen zich aan gecommitteerd hebben en waar iedereen aan kan bijdragen, ook jij met je organisatie.

Om de 17 doelen te bereiken is ieders inzet nodig. Als sociaal ondernemer of maatschappelijk initiatief ben jij al koploper in het creëren van een nieuwe economie die circulair, inclusief en armoedevrij is. Door jouw bedrijfsactiviteiten te koppelen aan de SDG’s draag je zichtbaar bij aan het realiseren van deze mondiale duurzame agenda.

SDG’s bieden kansen
Daarmee bieden de SDG’s jou als organisatie dan ook kansen. Je sluit aan op een gemeenschappelijke taal die door zowel maatschappelijke organisaties als overheden, bedrijven, investeerders en consumenten gesproken wordt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld:

 • Sneller aansluiten op eisen voor investeringsaanvragen. Omdat investeerders en impactfondsen de SDG’s steeds vaker als kader voor hun investeringen gebruiken.
 • Samenwerking met andere organisaties versterken door een SDG als gezamenlijk speerpunt te zien.
 • Het draagvlak voor jouw onderneming vergroten.

Maar waar begin je? En hoe vertaal je mondiale uitdagingen naar de dagelijkse praktijk van jouw onderneming? In de SDG-Impact workshop helpen we je in twee sessies concrete doelen te stellen en je impact op de SDG’s zichtbaar te maken.


Leonie Haas
Eigenaar van De Merkachitect - Visuele Communicatie
De SDG-workshop hielp mij weer nadenken over mijn positionering en wat ik eigenlijk doe. Ook bracht het mij meer focus in mijn werk, heel fijn!
Wat levert het je op?

Concrete doelstellingen, zichtbare bijdrage
In twee werksessies begeleiden we je bij het kiezen van de meest relevante SDG’s voor jouw organisatie. Deze werken we samen uit in concrete en meetbare doelstellingen.

Na de twee werksessies heb je:

 • Een one-pager met een samenvatting van je SDG-ambities en doelstellingen, waarmee je kunt communiceren naar je achterban en financiers.
 • Een SDG-dashboard van je indicatoren, waarmee je je resultaten kunt bijhouden en kunt sturen op meer impact.

Sessie 1. Prioriteiten stellen
We introduceren de Sustainable Development Goals: wat zijn de 17 doelen precies, waar komen ze vandaan en welke kansen bieden ze? Ook bespreken we een aantal praktijkvoorbeelden. Zo krijg je een beeld van hoe andere organisaties met de SDG’s werken. Op welke doelen zetten zij in, welke keuzes zijn gemaakt en hoe sturen zij hierop?

Welke SDG’s zijn het meest relevant voor jouw onderneming? We helpen je dit te bepalen door de juiste prioriteiten te stellen. Vervolgens ga je jouw bijdrage vertalen in SMART-doelstellingen.

Sessie 2: Vertaalslag naar de praktijk
We maken de bijdrage van jouw onderneming aan de geselecteerde SDG’s nog concreter door deze uit te werken in indicatoren. Deze indicatoren vormen de basis voor jouw SDG-dashboard. Dit gebruik je om jouw bijdrage aan de SDG’s bij te houden en hierop te sturen.

Praktische informatie

Voor wie?

Je werkt voor een sociaal ondernemer of maatschappelijk initiatief. Je vindt het belangrijk om met jouw organisatie bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Jouw bijdrage aan de SDG’s wil je meten, zodat je hierop kunt sturen en erover kunt communiceren.

Deelnemen

 • Het traject bestaat uit twee interactieve groepssessies van een dagdeel, met daartussen een huiswerkopdracht.
 • De doorlooptijd van het traject is 3 maanden.
 • De tijdsinvestering is ongeveer 16 uur per organisatie.
 • Per organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen.
 • Je betaalt voor de workshop 550 euro per organisatie. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief trainingsmateriaal, koffie en thee.
 • Voorlopige data:
  Donderdag 14 mei 2020 van 09:00 tot 12:30 uur.
  Donderdag 11 juni 2020 van 13:00 tot 17:00 uur.

Ik ben geïnteresseerd!